Servis i umjeravanje (baždarenje) tahografa

Ovlašten Euromehanika TAHOGRAF laboratorij umjerava i popravlja sve vrste tahografa (analogne i digitalne).

Tahograf

Edukacija o korištenju tahografa

Euromehanika pruža uslugu edukacije vozača o korištenju analognih i digitalnih tahografa.

 

Na edukaciji za obuku vozača o korištenju analognim i digitalnim tahografom i ispravnom rukovanju vozačevom karticom na jednostavan se i pristupačan način objašnjava sve što vozač mora znati o rukovanju tahografom i karticom vozača. Polaznici svoja saznanja praktično primjenjuju koristeći VDO simulator digitalnog tahografa s testnim vozačkim karticama.

Po uspješnom odslušanoj edukaciji izdaje licenciranu potvrdu VDO-a.

 

Evidencija radnih vremena mobilnih radnika

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu poslodavcu nalaže vođenje evidencije radnih vremena za vozače te obavezno arhiviranje i analiza tahografskih listića vozača, prenešenih podataka iz kartice vozača i prenešenih podataka iz digitalnog tahografa.

Euromehanika pruža uslugu vođenja evidencije rada vozača (i očitavanja listića) čija je prednost pregled nad radom vozača u cilju poboljšanje efikasnosti i iskoristivosti.

 

On-line prijavnica za edukaciju o korištenju tahografa

Traženi podaci označeni zvjezdicom crvene boje, su obvezni.


Kontrolni tekst - upišite donji zbrojEuromehanika je priznata i uspješna tvrtka, iskusna u realizaciiji najsloženijih zadaća koja pravovremeno i maksimalno učinkovito iznalazi rješenja za Vaše uspješno poslovanje. Obratite nam se sa povjerenjem!